Vores aktiviteter

SGG-logo-lille

I Sct. Georgs Gilderne har vi nogle faste aktiviteter for eksempel:

Gruppemøde

  • Sct. Georgs Gildet i Hadsten er delt ind i grupper, som sammensættes efter interesser for to år ad gangen. I år arbejder grupperne bl.a. med flg emner: Naturoplevelser, Naturgenopretning, Lokalhistorie, Diskussion og Biograf.
  • Grupperne mødes hos hinanden privat ca. en gang om måneden. Ca. én gang om året tager gruppen på en tur en enkelt dag eller en weekend.

Gildemøde

  • Ca. en gang om måneden mødes alle medlemmer til gildemøde. Det kan være et arrangement i form af foredrag eller andet i spejderhytten på Ellemosevej, eller det kan være en tur ud i naturen eller måske et besøg på en virksomhed.
  • I løbet af året afholdes ca. 4 gildehaller. En gildehal er en højtidelig ceremoni, hvor bl.a. nye gildebrødre optages. I eftergildehallen er der socialt samvær med debat, sang, underholdning og traktement.

Gildeting

  • En gang om året afholdes der gildeting i Sct. Georgs Gildet. Det kan sammenlignes med en generalforsamling i en anden forening.

Sct. Georgs Gildet i Hadsten har nogle årligt tilbagevendende aktiviteter:

Sct. Georgsløb

  • I april måned arrangerer vi et spejderløb for alle spejdere i alderen 6 – 10 år i Hadsten. Desuden deltager vi planlægning af Favrskovløbet, som er et spejderløb for spejdere over 10 år fra hele Favrskov kommune.

Køretur med besøgsvenner

  • I maj måned arrangerer vi en køretur ud i det blå med besøgsvenner og deres besøgsmodtagere. Efter køreturen er der kaffebord og fællessang.

Loppemarked

  • Hvert år i august arrangerer vi loppemarked i forbindelse med Lilleåmarkedet.

Spejderfest DDS

  • Igennem mange år har Sct. Georgs Gildet stået for maden til spejderfesten hos DDS-spejderne i Hadsten.

Julestue

  • Op til jul besøger vi Plejehjemmet Møllegården, hvor vi sammen med spejdere og pårørendegruppe arrangerer julehygge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.